Uppgift 12

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Medelvärdet av talen a, b och c är 7. Medelvärdet av talen a, b och d är 9. Vad blir d–c?

  1. Går ej att beräkna
  2. 2
  3. 3
  4. 6

Lösning

Vi vet att medelvärdet till av de olika talen har formlerna:

$$\frac{a+b+c}{3}=7\: och\: \frac{a+b+d}{3}=9$$

Det vi vill beräkna är d-c

Vi vet att de båda medelvärdena innehåller talen a och b. Vi vet också att när vi byter ut konstanten c till konstanten d så ökar medelvärdet från 7 till 9, men eftersom vi har alla våra konstanter dividerade med 3 så får vi istället:

$$\frac{a+b+c}{3}\cdot 3=7\cdot 3\: och\: \frac{a+b+d}{3}\cdot 3=9\cdot 3$$

$$a+b+c=21\: och\: a+b+d=27$$

alltså vill vi ta reda på vad skillnaden mellan konstanten c och konstanten d är genom att ta 27-21=6.

Vi får då att skillnanden mellan d-c måste vara 6.

Svaret måste därför vara D: 6.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 12? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se