Uppgift 22

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(f(x)=3x+2\) och \(g(z)=2z+3\)

Kvantitet I: x, då f(x)=0

Kvantitet II: z, då g(z)=0

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

Denna uppgift löses lättast genom att sätta funktionerna lika med noll, och lösa ut variablerna \(x\) och \(z\):

$$\begin{align}3x+2 & =0 \\ 3x & =-2 \\ x & =-\frac{2}{3} \end{align}$$

$$\begin{align} 2z+3 & =0 \\ 2z & =-3\\ z & =-\frac{3}{2} \end{align}$$

Nu ser vi att \(x>z\) och att svarsalternativ A är rätt.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 22? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se