Uppgift 22

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(f(x)=3x+2\) och \(g(z)=2z+3\)

Kvantitet I: x, då f(x)=0

Kvantitet II: z, då g(z)=0

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

Denna uppgift löses lättast genom att sätta funktionerna lika med noll, och lösa ut variablerna \(x\) och \(z\):

$$\begin{align}3x+2 & =0 \\ 3x & =-2 \\ x & =-\frac{2}{3} \end{align}$$

$$\begin{align} 2z+3 & =0 \\ 2z & =-3\\ z & =-\frac{3}{2} \end{align}$$

Nu ser vi att \(x>z\) och att svarsalternativ A är rätt.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 22? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se