Uppgift 3

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


P är 35 enheter mindre än kvadraten på differensen mellan x och y2. Vilket svarsförslag beskriver detta samband?

  1. P = 35 – (x – y2)
  2. P = (x – y2) –35
  3. P = (x – y2 –35)2
  4. P = (x – y2)2 –35

Lösning

För att lösa detta måste vi skriva den ekvation som står i ord som en formel.

Differensen mellan x och y2 är samma sak som

$$\\x-y^{2}\\$$

Vi skulle ha kvadraten av differensen vilket innebär att vi ska kvadrera hela uttrycket ovan

$$\\(x-y^{2})^{2}\\$$

Vi fick sen veta att P är 35 enheter mindre än uttrycket ovanför vilket ger att

$$\\P=(x-y^{2})^{2}-35\\$$

Och vi får då svaret att bli alternativ D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se