Uppgift 29 - 31

 

 29. Hur stor andel av de redovisade EU-länderna låg under den kritiska nivån vad avser födelsetal?

  1. 35 procent 
  2. 45 procent 
  3. 55 procent 
  4. 65 procent 

 

Först räknar vi antalet länder som ligger under den kritiska nivån (vi kan välja vilket av diagrammen vi vill):

Det är åtta stycken. Totalt finns det sjutton redovisade länder i diagrammen. 8/17 är strax under hälften (28=16, strax under 17). Svarsalternativ B, 45 procent, passar därmed utmärkt.

Svar: B

 

 30. . Hur stor var skillnaden i andel barn under tre år i barnomsorg mellan landet med den största andelen och landet med den näst största andelen?

  1. 20 procentenheter
  2. 40 procentenheter
  3. 60 procentenheter
  4. 80 procentenheter  

Andelen barn i barnomsorg ligger på den horisontella axeln i det högra diagrammet. Vi kan identifiera de länder som ligger närmast respektive längst ifrån noll på skalan:

Det land som ligger längst till höger (högst andel) är Danmark, vars andel är något större än 60%. Det land som ligger längst till vänster (lägst andel) är Polen, vars andel är några få procent. Vi kan avrunda dessa siffror nedåt till närmaste tiotal för att det ska bli lätt att räkna, och då blir skillnaden i procentenheter 60% - 0% = 60 procentenheter.

Svar: C

31. Hur stor var skillnaden i andel barn under tre år i barnomsorg mellan landet med den största andelen och landet med den näst största andelen?

  1. 5
  2. 6

Utbildning kontra födelsetal presenteras i det vänstra diagrammet. Börja med att markera de länder vars födelsetal är lägre än 1,4 (röd markering). Markera sedan de länder där kvinnor i åldern 25-34 år har minst tolv års utbildning.

De länder som ligger innanför båda markeringar är fem stycken (Spanien, Tyskland, Tjeckien, Slovakien och Polen).

Svar: B

 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 29 - 31? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se