Uppgift 29 - 31

Födelsetal i EU-länder

 29. Hur stor andel av de redovisade EU-länderna låg under den kritiska nivån vad avser födelsetal?

  1. 35 procent 
  2. 45 procent 
  3. 55 procent 
  4. 65 procent

Först räknar vi antalet länder som ligger under den kritiska nivån (vi kan välja vilket av diagrammen vi vill):
Det är åtta stycken. Totalt finns det sjutton redovisade länder i diagrammen. 8/17 är strax under hälften (då \(2\cdot8=16 \), strax under 17). Svarsalternativ B, 45 procent, passar därmed utmärkt.

Svar: B

 

30. Hur stor var skillnaden i andel barn under tre år i barnomsorg mellan landet med den största andelen och landet med den näst största andelen?

  1. 20 procentenheter
  2. 40 procentenheter
  3. 60 procentenheter
  4. 80 procentenheter

Andelen barn i barnomsorg ligger på den horisontella axeln i det högra diagrammet. Vi kan identifiera de länder som ligger närmast respektive längst ifrån noll på skalan:
Det land som ligger längst till höger (högst andel) är Danmark på ca 60%, det landet som är näst störst är Sverige som ligger på ca 40% vilket då ger oss följande beräkning
60% - 40% = 20%.

Svar: A

31. För hur många av de redovisade EU-länderna gällde att födelsetalet var lägre än 1,4 och att kvinnor i åldern 25–34 år hade minst 12 års utbildning?

  1. 5
  2. 6

Utbildning kontra födelsetal presenteras i det vänstra diagrammet. Börja med att markera de länder vars födelsetal är lägre än 1,4 (röd markering). Markera sedan de länder där kvinnor i åldern 25-34 år har minst tolv års utbildning. De länder som ligger innanför båda markeringar är fem stycken (Spanien, Tyskland, Tjeckien, Slovakien och Polen).

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 29 - 31? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se