Uppgift 14

14. Kvantitet I:  1 m\({ }^{3} \)

       Kvantitet II:  999 dm\({ }^{3} \)

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

För att kunna jämföra mellan kvantitet I och kvantitet II behöver vi att omvandla, antingen I till \( {dm}^{3} \) eller II till \( {m}^{3} \).

Genom omvandling I från kubikmeter till kubikdecimeter får vi:
\( 1 \,{m}^{3} = 1000 \,{dm}^{3} \)
Vilket ger oss att kvantitet I är större än kvantitet II.

Alltså rätt svar är A

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se