Uppgift 26

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vilket är det positiva tvåsiffriga talet?

(1) Summan av talets siffror är 6.

(2) Talet är jämnt delbart med 7.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Från uppgiften vet vi att vi har ett positivt tvåsiffrigt tal, som vi kallar ab, där a är tiotalssiffran och b är entalssiffran.

(1): Denna information ger att a+b=6. Denna information är inte tillräcklig eftersom vi har två obekanta och en ekvation. Däremot kan vi konstatera att de möjliga talen är: 15, 24, 33, 42, 51, 60.

(2) Denna information ger att ab är jämnt delbart med sju. Det finns ett flertal tvåsiffriga tal delbara med sju, dessa är: 14, 21, 28, 35, 42, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98. Denna information är alltså inte tillräcklig.

Tillsammans: De två talföljderna överlappar endast en gång, nämligen vid talet 42. Detta är det enda tal som har siffersumman 6 och är jämnt delbart med sju. Vi kan alltså räkna ut det positiva tvåsiffriga talet med hjälp av både (1) och (2), och alternativ C är rätt.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 26? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se