Uppgift 13

 13. Medelvärdet av de tre talen x, y och z är 12. Summan av y och z är 30.

Kvantitet I: x

Kvantitet II: 9

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Medelvärdet ges av \( \frac{x + y +z}{3} = 12 \) då y + z = 30 så får vi att \( \frac{x + 30}{3} = 12 \Rightarrow x =6 \) därav x < 9.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se