Uppgift 12

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


ABC är en triangel. DE är parallell med AC, och DE=BD. Vad är x?

Uppg 12 - PP3 - XYZ

A. \(90^\circ - 2y\)
B. \(180^\circ - y\)
C. \(90^\circ - \frac{y}{2}\)
D. \(\frac{180^\circ - 2y}{2}\)

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift kommer vi använda våra kunskaper om trianglar och likformighet.

Informationen att DE = BD medför att triangeln BED är likbent. Alltså är vinklarna \(\angle DEB\) och \(\angle DBE\) är lika stora.

Vidare vet vi att sträckorna DE och AC är parallella. När sträckor i trianglar är parallella och skärs av samma räta linjer kommer de vinklar som uppstår alltid att vara identiska. Alltså:

\(\angle CAB=\angle EDB =y \)
\(\angle ACB =\angle DEB = x\)

Triangeln ABC har alltså en vinkel \(\angle CAB = y\) och två vinklar \(\angle ACB = \angle ABC = x\). Vinkelsumman i en triangel är alltid lika med \(180^\circ\), därför kan triangelns vinkelsumma skrivas med ekvationen \(y+2x=180^\circ\). Genom att lösa ut \(x\) får vi det sökta svaret:

$$\begin{align} y+2x & =180\\ 2x &= 180-y \\ x &= \frac{180-y}{2} \\ x &= 90- \frac{y}{2} \end{align}$$

Alltså har vi fått fram att \(x=90^\circ- \frac{y}{2}\), vilket är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 12? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se