Uppgift 29 - 31

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Personbilar och drivmedel

Antalet personbilar i Stockholms län 2006 uppdelat efter kommun och bilens drivmedel. För Sverige totalt redovisas antalet personbilar fördelat efter bilens drivmedel.

Uppg 29-31 - PP3 - DTK


Uppgift 29

För vilken drivmedelskategori gällde att nästan hälften av bilarna i Sverige fanns i Stockholms län?

A. Diesel
B. El
C. Etanolhybrid/E85
D. Övriga hybrider

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevant siffrorna från tabellen med en rosa ruta, totalt är det åtta rosa markeringar.

För att få fram ungefär hur många av bilarna i Sverige som fanns i Stockholms län för varje drivmedelskategori tar vi siffran för "Stockholms län" delat på "Riket totalt". Här gäller det att snabbt kunna utesluta alternativ och inte börja räkna ut varenda andel. Vi skriver upp alla alternativ:

  • Andel dieselbilar i Stockholm: \(\frac{43451}{260756}\)
  • Andel elbilar i Stockholm: \(\frac{36}{118}\)
  • Andel etanolbilar i Stockholm: \(\frac{18612}{46544}\)
  • Andel övriga hybridbilar i Stockholm: \(\frac{2976}{6277}\)

Alternativ A och B kan uteslutas direkt, då de är långt ifrån hälften av bilarna som är i Stockholms län. Både alternativ C och D ligger relativt nära 50%, men alternativ D ligger närmare 50% än alternativ C. Alltså, alternativ D är rätt.

Svar: D


Uppgift 30

Hur stor andel av bilarna i Nacka kommun kategoriserades inte som bensinbilar?

A. En av tio
B. Två av tio
C. Tre av tio
D. Åtta av tio

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta siffrorna från tabellen med en grön ruta.

En bil är antingen en bensinbil eller inte en bensinbil. För att räkna ut hur många bilar i Nacka som inte kategoriserades som bensinbilar kan vi räkna ut hur stor andel av bilarna som kategoriserades som bensinbilar, och sedan subtrahera denna andel från en hel.

Bensindrivna bilar i Nacka kommun är:

$$\frac{33907}{37569}\approx \frac{34000}{38000}=\frac{34}{38}=\frac{17}{19}\approx \frac{18}{20}=\frac{9}{10}$$

Ungefär nio av tio bilar i Nacka var bensinbilar. Alltså måste ungefär en tiondel av bilarna ha använt andra drivmedel och rätt svar är därför A.

Svar: A


Uppgift 31

Hur många bensinbilar fanns det sammanlagt i de fem kommuner som hade flest bilar?

A. 379 684
B. 385 284
C. 419 426
D. 435 824

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta siffrorna i tabellen med en röd ruta, totalt finns det tio röda rutor.

Det första vi måste ta reda på är vilka kommuner som har flest antal bilar. Det ges av kolumnen längst till höger och vi har markerat de med flest bilar med en röd ruta. Sedan behöver vi addera antalet bensinbilar i dessa kommuner. Bensinbilarna ges av de röda rutorna i den andra kolumnen.

Vi får då följande:

$$31229+250536+31454+33907+38158=385284$$

Denna addition bör gå relativt snabbt på provet om du ställer upp den.

Rätt svar är alltså B.

Svar: B


Uppgifterna är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 29 - 31? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se