Uppgift 32 - 34

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Väder och vind i Stockholm

Temperatur (\(^\circ\)C), vindstyrka (m/s), nederbörd (mm), molninghet och vindriktning1 i Stockholm under åtta dygn vid månadsskiftet januari/februari 2013.

1Med vindriktning menas den riktning varifrån det blåser. Exempel: Den tidigast förekommande vindriktningsangivelsen (30 jan) visar på sydlig vind.


Uppgift 32

Vilket svarsförslag stämmer bäst med de väderdata som redovisas för den 4 februari?

A. Vindstyrkan varierade mellan 3 m/s och 6 m/s.
B. Vinden var i huvudsak nordostlig.
C. Temperaturen varierade mellan –12 °C och –5 °C.
D. Nederbörden var 2,1 mm.

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat den relevanta delen från diagrammet med en rosa fyrkant.

  • Från diagrammet kan vi se att det inte regnade den fjärde februari, så alternativ D kan vi utesluta.
  • Undersöker vi temperaturen kan vi se att den går upp till ca 0 °C, vilket utesluter alternativ C.
  • Vi fortsätter att undersöka vinden och kan snabbt se att den främst var sydlig och alternativ B kan uteslutas.

Alltså finns endast alternativ A kvar, vilket är det rätta svaret. Det bekräftas även när vi undersöker diagrammet och kollar på vindstyrkan.

Svar: A


Uppgift 33

Vilken var medeltemperaturen för de åtta dygnen?

A. +2°C
B. –1°C
C. –4°C
D. –7°C

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från diagrammet med fyra streck i olika färger.

Det vi ska undersöka är medeltemperaturen och vi gör det genom att undersöka grafen för temperaturen i diagrammet. Att beräkna medeltemperaturen är tidskrävande, istället markerar vi ut de givna svarsalternativen och undersöker vilken av dem som är korrekt. Det röda strecket markerar +2°C, det lila strecket markerar -1°C, det gröna strecket markerar -4°C och det blåa strecket markerar -7°C.

Vi vet att vi har hittat medeltemperaturen om arean ovanför den färgade linjen är lika stor som arean under samma färgade linje. Vi talar alltså om att kolla på arean för grafen som anger temperatur. När vi undersöker det lila strecket ger vi en utökad förklaring genom att skriva ut vilka datum arean är ovanför eller under strecket.

  • Det röda strecket: Vi kan snabbt konstatera att arean under det röda strecket är större än arean ovanför strecket. Alltså kan vi utesluta alternativ A.
  • Det blåa strecket: Vi kan snabbt konstatera att arean ovanför det blåa strecket är större än arean under strecket. Alltså kav vi utesluta alternativ D.
  • Det lila strecket: Vi jämför arean som är ovanför strecket mellan den 30 till 31 januari samt 4 till 5 februari, med arean som är under strecket den 31 januari till 4 februari samt 5 till 6 februari.
    Det går med hjälp av ögonmått att se att arean under strecket är större än arean som är ovanför strecket. Vi kan utesluta alternativ B.
  • Det gröna strecket: Genom uteslutning kan vi konstatera att alternativ C är rätt. Vi kan också snabbt se att arean ovanför och under strecket ser lika stora ut.

Svar: C


Uppgift 34

Hur många av dygnen noterades nederbörd respektive rakt sydlig vind?

A. 3 respektive 1 dygn
B. 3 respektive 3 dygn
C. 4 respektive 1 dygn
D. 4 respektive 3 dygn

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från diagrammet med cirklar i två olika färger.

De blåa cirklarna markerar de dagar då nederbörd är noterad. De rosa cirklarna markerar de dagar då rakt sydlig vind är noterad. Det finns fyra blåa cirklar och det finns tre rosa cirklar, vilket gör att alternativ D är rätt.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 32 - 34? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se