Uppgift 10

$$x \neq 0$$

Vad är \(\frac{x^n}{y^n}\) om x - y = 0 och n är jämnt delbart med 2?

A   - 1
B   0
C   1
D   2


I den här uppgiften ska vi beräkna värdet av en kvot givet att det här sambandet gäller:

x-y=0

Av detta samband vet vi att x = y. Därför kan vi skriva den givna kvoten så här:

$$\frac{{x}^{n}}{{x}^{n}}$$

Potenslagen för division av potenser säger oss att eftersom vi vet från uppgiftstexten att x ≠ 0, kan vi nu skriva om denna kvot på detta sätt: 

$$\frac{{x}^{n}}{{x}^{n}}={x}^{n-n}={x}^{0}$$

Värdet av denna potens, där exponenten är lika med noll, är känt:

$${x}^{0}=1$$

Alltså är värdet av det ursprungliga uttrycket lika med 1.

Rätt svarsalternativ är därför C (1).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se