Uppgift 13

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


-110 < x < -100
-120 < y < -110

Kvantitet I: x
Kvantitet II: y
 

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Lösning

Det högsta värde som y kan anta är strax under -110. Detta värde är mindre än det minsta värde som x kan anta (x > -110) vilket innebär att x>y eller I > 2 vilket ger oss att svaret är alternativ A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se