Uppgift 11

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(p>0\)

\(p\neq r\)

\(r=\frac{k+p}{k}-1\)

Vad är \(k\)?

A. \(k=1\)

B. \(k=\frac{p-1}{r-1}\)

C. \(k=\frac{p}{r+2}\)

D. \(k=\frac{p}{r}\)

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift använder vi kunskaper om hur vi förenklar uttryck. Vi kommer att förenkla uttrycket som vi fick i uppgiften, målet är att lösa ut \(k\) och se vad det är lika med:

$$\begin{align}r&=\frac{k+p}{k}-1 \\ r &= \frac{k+p-k}{k} \\ r&= \frac{p}{k} \\ k&= \frac{p}{r} \end{align}$$

Vi ser här att rätt svarsalternativ är D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se