Uppgift 11

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(p>0\)

\(p\neq r\)

\(r=\frac{k+p}{k}-1\)

Vad är \(k\)?

A. \(k=1\)

B. \(k=\frac{p-1}{r-1}\)

C. \(k=\frac{p}{r+2}\)

D. \(k=\frac{p}{r}\)

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift använder vi kunskaper om hur vi förenklar uttryck. Vi kommer att förenkla uttrycket som vi fick i uppgiften, målet är att lösa ut \(k\) och se vad det är lika med:

$$\begin{align}r&=\frac{k+p}{k}-1 \\ r &= \frac{k+p-k}{k} \\ r&= \frac{p}{k} \\ k&= \frac{p}{r} \end{align}$$

Vi ser här att rätt svarsalternativ är D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se