Uppgift 13

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Kvantitet I: \(4\cdot6-5\cdot3\)

Kvantitet II: \(4\cdot(6-5)\cdot3\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi ha koll på prioriteringsreglerna.

Prioriteringsreglerna ger att parenteser ska beräknas först, därefter multiplikation, och sist addition och subtraktion. Det ger att:

Kvantitet I: \(4\cdot6-5\cdot3=24-15=9\)

Kvantitet II: \(4\cdot(6-5)\cdot3=4\cdot1\cdot3=12\)

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se