Uppgift 9

a, b och c är tre på varandra följande heltal så att a < b < c.

Vad är \(\frac{(a-b)}{(b-c)}\cdot(a-c)\)?

A   - 2
B   -1
C   1
D   2


Från uppgiftstexten vet vi att a, b och c är på varandra följande heltal, alltså att b är 1 större än a och att c är 2 större än a. Därför kan vi skriva talen b och c så här:

$$b=a+1$$

$$c=a+2$$

Dessa sätt att skriva talen b och c använder vi nu till att skriva om det givna uttrycket:

$$\frac{(a-b)}{(b-c)}\cdot (a-c)=$$

$$=\frac{a-(a+1)}{(a+1)-(a+2)}\cdot (a-(a+2))=$$

$$=\frac{a-a-1}{a+1-a-2}\cdot (a-a-2))=$$

$$=\frac{(-1)}{(-1)}\cdot (-2)=1\cdot (-2)=-2$$

Nu har vi alltså kommit fram till att det givna uttrycket är lika med -2, vilket motsvarar svarsalternativ A.

Rätt svarsalternativ är därför A (-2).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se