Uppgift 5

Bestäm koordinaterna för mittpunkten på sträckan som har (-3, -2) och (7, 4) som ändpunkter.

A   (2, 1)
B   (2, 3)
C   (5, 1)
D   (5, 3)


Om vi betecknar den första kända punkten A och den andra kända punkten B, kan vi införa följande beteckningar:

$$A=({x}_{A},\,{y}_{A})=(-3,\,-2)$$

$$B=({x}_{B},\,{y}_{B})=(7,\,4)$$

Betecknar vi vidare mittpunkten M, enligt

$$M=({x}_{M},\,{y}_{M})$$

så kommer mittpunktens x-värde att bli medelvärdet av de två kända punkternas x-värden och mittpunktens y-värde bli medelvärdet av de två kända punkternas y-värden.

Vi får därför

$${x}_{M}=\frac{{x}_{A}+{x}_{B}}{2}=\frac{(-3)+7}{2}=\frac{4}{2}=2$$

$${y}_{M}=\frac{{y}_{A}+{y}_{B}}{2}=\frac{(-2)+4}{2}=\frac{2}{2}=1$$

Mittpunkten har därför koordinaterna (2, 1).

Rätt svarsalternativ är därför A ((2, 1)).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se