Uppgift 17

Ladda ner KVA Provpass 2


Kvantitet I: \(36^{\frac{3}{2}}\)

Kvantitet II: 648

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

I den här uppgiften kan vi använda oss av potenslagarna för att förenkla kvantitet I:

$$x^{ab}=(x^a)^b$$

\(\frac{3}{2}\) är samma som 3 gånger en halv vilket ger

$$36^{\frac{3}{2}}=(36^{\frac{1}{2}})^3$$

Ett tal upphöjt till en halv är samma sak som kvadratroten ur ett tal:

$$36^{\frac{1}{2}}=\sqrt{36}=6$$

Det betyder att

$$36^{\frac{3}{2}}=6^3$$

$$6^3=6\cdot6\cdot6=36\cdot6=216$$

216 är helt klart mindre än 648 vilket betyder att rätt svar är alternativ B.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se