Kvantitativa jämförelser

13. 2(x+3)=3(x+4)

 1. Kvantitet I: x
 2. Kvantitet II: 0
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

$$2(x+3)=3(x+4)$$


$$2x+6=3x+12$$


$$-2x+2x+6=-2x+3x+12$$


$$6=x+12$$


$$x=-6$$


$$x<0$$


Kvantitet I < Kvantitet II


Svar: B


14. Två vanliga sexsidiga tärningar kastas slumpmässigt en gång.

 1. Kvantitet I: Sannolikheten att summan av det tärningarna visar är 10
 2. Kvantitet II: Sannolikheten att summan av det tärningarna visar är 4
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Kvantitet I


För att få summan av 2 tärningar till 10 behöver vi antingen ha 


5 & 5: Sannolikhet: 


$$\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$


4 & 6: Sannolikhet:


$$\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$


6 & 4: Sannolikhet: 


$$\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$


Sannolikheten är tillsammans:


$$\frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{3}{36}$$


Kvantitet II


För att få summan 4 behöver vi antingen slå: 


1& 3: Sannolikhet:  


$$\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$


2 & 2: Sannolikhet:


$$\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$


3 & 1: Sannolikhet:  


$$\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$


Sannolikheten är tillsammans: 


$$\frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{3}{36}$$


Svar: C


15. 

 1. Kvantitet I: \(\frac{5}{6}+\frac{5}{6}\)
 2. Kvantitet II: \(\frac{5}{6}\cdot \frac{5}{6}\)
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

 

Kvantitet I: 


$$\frac{5}{6}+ \frac{5}{6} = \frac{10}{6}$$


Kvantitet II:


$$\frac{5}{6}\cdot \frac{5}{6}= \frac{25}{36}$$ 


Förläng Kvantitet I med 6:


$$\frac{10\cdot 6}{6\cdot 6}=\frac{60}{6}$$


$$\frac{60}{6}> \frac{25}{36}$$


Kvantiet I > Kvantitet II
Svar: A

 


16. 

 1. Kvantitet I: Arean av en triangel med basen b och höjden h1
 2. Kvantitet II: Arean av en triangel med basen (b - 1) och höjden h2
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

$$A_1=\frac{b\cdot h_1}{2}$$


$$A_2=\frac{(b-1)\cdot h_2}{2}$$


Det enda gemensamma av ovan ekvationer som vi vet är att b är densamma. Provar att lösa ut b


$$b=\frac{2A_1}{h_1}$$


$$A_2=\frac{((2A_1/h_1-1)*h_2)}{2}$$


Inser att det inte kommer gå att lösa ut h1 eller h2 baserat på denna informationSvar: D

 


17. De två linjerna L1 och L2 skär varandra i en rät vinkel.

 

 1. Kvantitet I: Riktningskoefficienten för L1 multiplicerad med riktningskoefficienten för L2
 2. Kvantitet II: 1
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

 

Två räta linjer där linjerna är vinkelräta är k-värdena multiplicerat med varandra alltid -1


-1< 1
Kvantitet I < Kvantitet II
Svar: B

 


18. 

 1. Kvantitet I: En fjärdedel av arean av en cirkel med radien 1 cm
 2. Kvantitet II: Tre fjärdedelar av arean av en kvadrat med sidan 1 cm
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

 

Kvantitet I: \(\frac{1}{4}\cdot 1^2 \cdot \pi =\frac{\pi}{4}\)


Kvanitet II: \(\frac{3}{4}\cdot 1^2 = \frac{3}{4}\)


Då \(\pi\) är större än 3 (och bägge kvantiteterna har samma nämnare) är kvantitet I större.


Svar: A

 


19. 

 1. Kvantitet I: \(\sqrt{7}+\sqrt{3}\)
 2. Kvantitet II: \(\sqrt{10}\)
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

 

Då bägge kvantiteterna är positiva kan vi sätta bägge kvantiteter i kvadrat utan att det ändrar vilken som är störst/minst.


Kvantitet I: \begin{align*} (\sqrt{7}+\sqrt{3})^2 &= ( \sqrt{7})^2+2\cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{3} +(\sqrt{3})^2\\
&=7 +2\cdot \sqrt {7}\cdot \sqrt{3} + 3 \\
&= 10 + 2\sqrt{21}\end{align*}

Kvantitet II: \((\sqrt{10})^2 = 10\)


Även om vi inte vet vad \(10+2\cdot \sqrt 7\cdot \sqrt(3)\) blir ser vi att det måste vara större då kvantitet II bara är 10.


Svar:  A

 


20. \(x\) och \(y\) är positiva heltal sådana att \(xy = 36\).

 1. Kvantitet I: \(x+y\)
 2. Kvantitet II: 18
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

 

Primtalsfaktorisera 36 för att se vilka möjliga tal x & y kan vara.


$$36 = 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2$$


Alltså skulle x och y kunna vara talparen \((6,6), (9,4), (2,18) …\) osv. 


Om x & y är 6 & 6 är x + y = 12, men om x & y är 2 & 18 är summan 20. Alltså vet vi inte om det är mer eller mindre än 18.


Svar: D


21. 

 1. Kvantitet I: Antalet minuter som det tar att färdas 40 km med hastigheten 100 km/h
 2. Kvantitet II: Antalet minuter som det tar att färdas 40 km med hastigheten 40 m/s
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

 

Då bägge sträckorna är densamma är det bäst att ta reda på vilken hastighet som är snabbast för att veta vilken som går fortast.
$$\frac{40 \;\text{ m/s } \cdot (3600\; \text{s/h})}{(1/1000\;\text{ m/km })}= \\ = 40\cdot 3.6\;\text{km/h } > 100\;\text {km/h}$$
Detta medför att II har en kortare tid än I då II färdas snabbare. Detta medför att I tiden > II tiden

Svar: A 

 


22. \(x>2\)

\(\frac{125}{\sqrt{x-2}}=25\)

 1. Kvantitet I: \(x-2\)
 2. Kvantitet II: 25
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

\begin{align*} \frac{125}{\sqrt{x-2}} &=25 \\
\frac{125}{25} &= \sqrt{x-2} \\
5 &= \sqrt{x-2} \\
(5)^2 &= x-2\text{ då } x>2\\
5^2 &= x-2 \\
25&=x-2
\end{align*}

Svar: C, I är lika med II


Har du en fråga du vill ställa om KVA? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se