Uppgift 3

Ladda ner XYZ Provpass 5


$$f(x) = \frac{6x+5}{2x+k}$$

Vad är k om f(–3) = 1?

A   –8
B   –7
C   –6
D   –5


Lösningsförslag:

Vad f(-3) = 1 betyder är att när x = -3 har funktionen f(x) värdet 1. Det betyder att vi kan ta reda på vad k är genom att sätta in -3 istället för x och sen se vilket värde på k som gör att uttrycket är lika med 1:

$$f(-3)=\frac{6\cdot(-3)+5}{2\cdot(-3)+k}=\frac{-18+5}{-6+k}=\frac{-13}{-6+k}$$

Eftersom vi har -13 i täljaren måste vi även ha -13 i nämnaren för att kvoten ska bli 1 vilket betyder att -6 + k ska vara lika med -13:

$$-6+k=-13$$

$$-6+k\color{Red}{+6}=-13\color{Red}{+6}$$

$$k=-7$$

Alltså är rätt svar alternativ B (-7).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se