Uppgift 7

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Hur många liter är \(4,7\cdot10^2 m^3\)?

A. 4,7⋅105 liter
B. 4,7⋅106 liter
C. 4,7⋅108 liter
D. 4,7⋅1012 liter

Lösningsförslag

I denna uppgift ska vi enhetsomvandla volymenheter.

En liter är lika mycket som en kubikdecimeter. Om en känsla av osäkerhet kring volymenheter skulle uppstå på högskoleprovet, finns det ett minnesknep för att komma ihåg det:

Tänk på ett paket yoghurt som är 1 liter. Är sidan på paketet ungefär en centimeter, en decimeter, eller en meter? Det närmaste måttet är en decimeter, och eftersom volymen beräknas genom att multiplicera de tre sidlängderna är volymen 1 dm3.

Nu är frågan hur många kubikdecimeter det går på en kubikmeter. Det går snabbt att räkna ut:

$$\begin{align}1 m^3&=1m\cdot1m\cdot1m \\ &= 10dm\cdot10dm\cdot10dm \\ &= 1000 dm^3 \\ & =10^3dm^3 \end{align}$$

I uppgiftsfrågan har vi \(4,7\cdot 10^2 m^3\) och från uträkningen ovan kan vi se att:

$$4,7\cdot 10^2 m^3=4,7\cdot10^5dm^3$$

Då en kubikdecimeter är lika med en liter är svaret A, \(4,7\cdot10^5\) liter.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se