Uppgift 6

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Hur många heltal mellan 1 och 307 är jämnt delbara med 11?
 

  1. 27
  2. 28
  3. 29
  4. 30

Lösning

Vi vet att vi har alla heltal mellan 1 och 307 och vi ska finna hur många av dessa som är jämnt delbara med 11. Genom att dividera antalet tal, 307 stycken, med 11 så får vi vår lösning i antalet tal som är delbara med 11.

$$\frac{307}{11}\approx 27,9$$

Alltså är 27 heltal delbara med 11.

Svaret blir alltså A: 27

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se