Uppgift 6

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Hur många heltal mellan 1 och 307 är jämnt delbara med 11?
 

  1. 27
  2. 28
  3. 29
  4. 30

Lösning

Vi vet att vi har alla heltal mellan 1 och 307 och vi ska finna hur många av dessa som är jämnt delbara med 11. Genom att dividera antalet tal, 307 stycken, med 11 så får vi vår lösning i antalet tal som är delbara med 11.

$$\frac{307}{11}\approx 27,9$$

Alltså är 27 heltal delbara med 11.

Svaret blir alltså A: 27

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se