Uppgift 13

x = -2

Kvantitet I: x \(\cdot\) x

Kvantitet II: x + x

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


För att lösa den här uppgiften behöver vi kunna de räkneregler som gäller när vi räknar med negativa tal.

Vi beräknar värdet av kvantitet I:

$$x\cdot x=(-2)\cdot (-2)=4$$

Sedan beräknar vi värdet av kvantitet II:

$$x+x=(-2)+(-2)=-2-2=-4$$

När vi nu jämför de beräknade värdena av kvantitet I och II, ser vi att eftersom 4 > -4 är kvantitet I är större än II.

Rätt svarsalternativ är därför A (I är större än II).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se