Uppgift 13

x = -2

Kvantitet I: x \(\cdot\) x

Kvantitet II: x + x

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


För att lösa den här uppgiften behöver vi kunna de räkneregler som gäller när vi räknar med negativa tal.

Vi beräknar värdet av kvantitet I:

$$x\cdot x=(-2)\cdot (-2)=4$$

Sedan beräknar vi värdet av kvantitet II:

$$x+x=(-2)+(-2)=-2-2=-4$$

När vi nu jämför de beräknade värdena av kvantitet I och II, ser vi att eftersom 4 > -4 är kvantitet I är större än II.

Rätt svarsalternativ är därför A (I är större än II).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se