Uppgift 5

Ladda ner XYZ Provpass 5


Vilket av svarsförslagen är det bästa närmevärdet till \(\sqrt{13}\) ?

A   3,2
B   3,4
C   3,6
D   3,8


Lösningsförslag:

Kvadratroten ur 13 är större än kvadratroten ur 9 och mindre än kvadratroten ur 16

$$\sqrt{9}<\sqrt{13}<\sqrt{16}$$

Vilket ger oss

$$3<\sqrt{13}<4$$

Eftersom 13 ligger något närmre 16 än  9 bör dess kvadratrot vara något närmre 4 än 3 vilket stämmer för 3,6. Vi kvadrerar 3,6 för att kontrollera att det stämmer

$$3,6^2=12,96$$

Detta tal ligger väldigt nära 13 vilket betyder att rätt svar är alternativ C (3,6)

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se