Uppgift 5

Ladda ner XYZ Provpass 5


Vilket av svarsförslagen är det bästa närmevärdet till \(\sqrt{13}\) ?

A   3,2
B   3,4
C   3,6
D   3,8


Lösningsförslag:

Kvadratroten ur 13 är större än kvadratroten ur 9 och mindre än kvadratroten ur 16

$$\sqrt{9}<\sqrt{13}<\sqrt{16}$$

Vilket ger oss

$$3<\sqrt{13}<4$$

Eftersom 13 ligger något närmre 16 än  9 bör dess kvadratrot vara något närmre 4 än 3 vilket stämmer för 3,6. Vi kvadrerar 3,6 för att kontrollera att det stämmer

$$3,6^2=12,96$$

Detta tal ligger väldigt nära 13 vilket betyder att rätt svar är alternativ C (3,6)

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se