Uppgift 25

 25. Anna och Berit springer den kortaste vägen från sina respektive hem till mötesplatsen C. De startar samtidigt, och var och en springer med sin egen konstanta hastighet. Vem springer fortast?

(1) Berit anländer till C före Anna.

(2) C ligger närmare Annas hem än Berits.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

I uppgiften så ska man jämföra Annas och Berits hastigheter med varandra. Vi kallar dem här för A och B. För att kunna jämföra deras hastigheter så behöver man veta både något om hur långt A respektive B sprang OCH hur lång tid de behövde för att springa sin sträcka. Vi behöver därför ha information både från (1), som ger en tidsjämförelse, och från (2), som jämför sträckorna. Endast ett av dessa två påståenden räcker inte. 

Av (1) och (2) tillsammans framgår att B springer på kortare tid än A (1), trots att hon springer längre väg (2). Alltså springer Berit fortast, och tillräcklig information för lösningen erhålls i (1) och (2) tillsammans. 

Svar: C

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se