Uppgift 19

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Uppg 19 - PP1 - KVA

Kvantitet I: \(a+b\)

Kvantitet II: \(b+c+d\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften behöver vi kunskaper om vinklar. Tre viktiga kunskaper som behövs för den här uppgiften är:

  • Vinkelsumman av en fyrhörning är 360 grader.
  • Vinkelsumman av en triangel är 180 grader.
  • Vertikalvinklar är lika stora. Vertikalvinklar är de vinklar som bildas på motstående sida av skärningspunkten av två raka linjer.

Eftersom vinkelsumman i en fyrhörning är 360 grader så är \(a+b=180\). Detta eftersom vi vet att de andra två vinklarna i fyrhörningen är 90 grader, alltså 180 grader tillsammans.

Vinklarna i triangeln är vertikalvinklar till \(b\), \(c\) och \(d\), och de är lika stora som dessa vinklar. Vinkelsumman i en triangel är 180 grader och därmed är \(b+c+d=180\).

Kvantitet I och kvantitet II är båda 180 grader och är därmed lika stora. Rätt svarsalternativ är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se