Uppgift 19

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Uppg 19 - PP1 - KVA

Kvantitet I: \(a+b\)

Kvantitet II: \(b+c+d\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften behöver vi kunskaper om vinklar. Tre viktiga kunskaper som behövs för den här uppgiften är:

  • Vinkelsumman av en fyrhörning är 360 grader.
  • Vinkelsumman av en triangel är 180 grader.
  • Vertikalvinklar är lika stora. Vertikalvinklar är de vinklar som bildas på motstående sida av skärningspunkten av två raka linjer.

Eftersom vinkelsumman i en fyrhörning är 360 grader så är \(a+b=180\). Detta eftersom vi vet att de andra två vinklarna i fyrhörningen är 90 grader, alltså 180 grader tillsammans.

Vinklarna i triangeln är vertikalvinklar till \(b\), \(c\) och \(d\), och de är lika stora som dessa vinklar. Vinkelsumman i en triangel är 180 grader och därmed är \(b+c+d=180\).

Kvantitet I och kvantitet II är båda 180 grader och är därmed lika stora. Rätt svarsalternativ är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se