Uppgift 20

Kvantitet I: Omkretsen av en rektangel vars area är 20 cm2
Kvantitet II: 37 cm

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Rektangeln här under har arean 20 cm2.


Bild Kvauppg 20

Vilket ger att

$$\\ x\cdot y=20\\$$

Vi vet att omkretsen av en rektangel fås av följande samband

$$\\O=2x+2y\\$$

Vi har nu ett ekvationssystem

$$\\\left\{\begin{matrix}x\cdot y=20\;\;\;\\ O=2x+2y\end{matrix}\right.\\$$

Med två ekvationer och tre okända. Detta ekvationssystem kan vi därför inte lösa med den information vi har och vet därför inte om den är större eller mindre än 37 cm.

Vårt svar blir därför alternativ D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 20? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se