Uppgift 2

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Vad är 10 procent av \(\frac{18}{12}\), uttryckt i procent?

A 0,15 procent
B 1,5 procent
C 15 procent
D 150 procent

Lösning

Börja med att förkorta bråket. Vi ser att både täljaren och nämnaren är delbara med 6

$$\\\frac{18}{12}=\frac{{\color{Red} \not}{6}\cdot3}{{\color{Red} \not}{6}\cdot2}=\frac{3}{2}=1,5\\$$

10 % av 1,5 är detsamma som

$$\\0,1\cdot1,5=0,15=15\%\\$$

Det ger oss svaret är alternativ C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se