Uppgift 4

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Vad är \(\frac{\frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{1}{4}}}\)?

  1. \(\frac{1}{8}\)
  2. \(\frac{1}{4}\)
  3. \(\frac{1}{2}\)
  4. \(1\)

Lösning

Vi börjar med att förenkla.

$$\\\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}}=\frac{1}{2}\\$$

Vi kan då skriva om bråket som vi fick från början enligt följande

$$\\\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{4}\cdot \frac{2}{1}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\\$$

Och då är svaret alternativ C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se