Uppgift 4

Vad är b då \(\frac{x}{y}=\frac{5a}{3b}\)?

A   \(\frac{5ax}{y}\)

B   \(\frac{5ax}{3y}\)

C   \(\frac{5ay}{x}\)

D   \(\frac{5ay}{3x}\)


Det enklaste sättet att lösa denna uppgift är att lösa ut b ur det givna sambandet. Gör vi det så får vi följande:

$$\frac{x}{y}=\frac{5a}{3b}$$

$$\frac{3bx}{y}=5a$$

$$3bx=5ay$$

$$b=\frac{5ay}{3x}$$

Här lyckades vi alltså lösa ut b ur det givna sambandet och vad vi fick motsvarar precis svarsalternativ D.

Rätt svarsalternativ är därför D \(\left ( \frac{5ay}{3x} \right ) \).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se