Uppgift 4

Vad är b då \(\frac{x}{y}=\frac{5a}{3b}\)?

A   \(\frac{5ax}{y}\)

B   \(\frac{5ax}{3y}\)

C   \(\frac{5ay}{x}\)

D   \(\frac{5ay}{3x}\)


Det enklaste sättet att lösa denna uppgift är att lösa ut b ur det givna sambandet. Gör vi det så får vi följande:

$$\frac{x}{y}=\frac{5a}{3b}$$

$$\frac{3bx}{y}=5a$$

$$3bx=5ay$$

$$b=\frac{5ay}{3x}$$

Här lyckades vi alltså lösa ut b ur det givna sambandet och vad vi fick motsvarar precis svarsalternativ D.

Rätt svarsalternativ är därför D \(\left ( \frac{5ay}{3x} \right ) \).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se