Uppgift 15

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


En affär har 75 % rabatt på byxor och 70 % rabatt på tröjor. Ordinarie pris för de röda byxorna är 299 kr. Ordinarie pris för den gula tröjan är 199 kr.

Kvantitet I: Det rabatterade priset för de röda byxorna

Kvantitet II: Det rabatterade priset för den gula tröjan

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift beräknar vi med hjälp av avrundning vad det rabatterade priset är.

Det rabatterade priset för de röda byxorna är en fjärdedel av ursprungspriset, då rabatten är tre fjärdedelar (75%). För att snabbt beräkna det rabatterade priset avrundar vi först 299 kr till 300 kr. En fjärdedel är samma sak som att först dela på två och sedan dela på två igen. Det ger att halva priset av 300 kr är 150 kr och halva priset av 150 kr är 75 kr. Det rabatterade priset är alltså ungefär 75 kr.

Det rabatterade priset för den gula tröjan är tre tiondelar av ursprungspriset, då rabatten är sju tiondelar (70%). För att snabbt kunna beräkna det rabatterade priset avrundar vi 199 kr till 200 kr. Sedan delar vi 200 kr på 10, vilket är 20 kr. Detta multiplicerar vi med tre, vilket ger 60 kr. Det rabatterade priset är alltså ungefär 60 kr.

Nu ser vi tydligt att det rabatterade priset för byxorna är större än det rabatterade priset för tröjan, vilket ger att rätt svarsalternativ är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se