Uppgift 9

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Kvoten mellan två tal är \(\frac{26}{35}\). Nämnaren är \(\frac{28}{39}\). Vad är täljaren? 
 

  1. \(\frac{15}{8}\) 
  2. \(\frac{507}{490}\)
  3. \(\frac{490}{507}\)
  4. \(\frac{8}{15}\)

Lösning

I denna uppgift ska vi lösa ut vår täljare som vi kan säga är x.

Ett bråk är uppbyggt av en täljare, en nämnare samt en kvot:

$$\frac{t}{n}=k$$

Vi vet vår nämnare och kvot tack vare informationen som uppgiften er oss:

$$\frac{t}{\frac{28}{39}}=\frac{26}{35}$$

Vi vill lösa ut vår täljare, t, och börjar då med att multiplicera båda led med nämnaren.

$$\frac{t}{\frac{28}{39}}\cdot \frac{28}{39}=\frac{26}{35}\cdot \frac{28}{39}$$

$$t=\frac{26}{35}\cdot \frac{28}{39}$$

$$t=\frac{728}{1365}$$

För att ta reda på vilket av våra svarsalternativ som motsvarar detta värde så måste vi förkorta bråket. Vi ser att vår nämnare är delbar med 5 då den slutar på en femma. Det finns två svarsalternativ vars nämnare också är delbara med fem (alternativ B och D), Vi kan då testa att se vilken av de båda nämnarna (490 eller 15) som ger en jämn kvot om vi dividerar 1365 med dem.

$$\frac{1365}{490}\approx 2,79$$

$$\frac{1365}{15}=91$$

Det som går att dela jämnt med 1365 är 15, därför måste det gå att förkorta vårt bråk med 91 för att få vår lösning som i detta fall blir:

$$\frac{728}{1365}=\frac{8}{15}$$

Svaret är då alternativ D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se