Uppgift 25

Arne, Karin, Muhammed och Elisabeth spelar kort. De sitter vid varsin sida av ett kvadratiskt bord. Vem av dem vinner?

(1) Karin sitter till höger om vinnaren och mittemot Elisabeth. Muhammed sitter mellan Karin och Elisabeth.
(2) Arne sitter mittemot Muhammed. Vinnaren sitter till höger om Elisabeth.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A   i (1) men ej i (2) 
B   i (2) men ej i (1) 
C   i (1) tillsammans med (2) 
D   i (1) och (2) var för sig 
E   ej genom de båda påståendena


Vi betecknar Arne med A, Karin med K, Muhammed med M, och Elisabeth med E.

1. Vi försöker först lösa uppgiften utifrån enbart uppgiftstexten och påstående 1.

Från påstående 1 vet vi att K sitter till höger om vinnaren. Det innebär att K inte är vinnaren.

Vidare vet vi från påstående 1 att K sitter mittemot E. Därför kan inte E vara vinnaren.

Vid de två återstående platserna, mellan K och E, måste då A och M sitta.

Vi vet alltså att vinnaren måste vara antingen Arne (A) eller Muhammed (M), men vi vet inte vem av dem som är vinnaren.

Uppgiften kan därför inte lösas med enbart uppgiftstexten och påstående 1.

 

2. Vi försöker sedan lösa uppgiften utifrån enbart uppgiftstexten och påstående 2.

Från påstående 2 vet vi att A sitter mittemot M. Det innebär att E måste sitta mittemot K.

Vidare vet vi att vinnaren sitter till höger om E. Därför kan inte K eller E vara vinnaren.

Dock vet vi inte vem som sitter till höger om E, så vi vet inte vem av Arne (A) och Muhammed (M) som är vinnaren.

Uppgiften kan därför inte lösas med enbart uppgiftstexten och påstående 2.

 

3. Vi försöker slutligen lösa uppgiften utifrån uppgiftstexten och påstående 1 och 2.

Informationen som vi får i påstående 1 och påstående 2 är i själva verket omformuleringar av samma information.

Eftersom ingen ny information tillkommit som kan hjälpa oss att lösa uppgiften drar vi slutsatsen att uppgiften inte kan lösas med uppgiftstexten och påstående 1 och 2 tillsammans.

Rätt svarsalternativ är därför E (ej genom de båda påståendena).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se