Uppgift 22

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


ABCD är en fyrhörning.
\(0^{\circ}<x<90^{\circ}\)

Uppg 22 - PP5 - KVA

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

A: I är större än II
B: II är större än I
C: I är lika med II
D: Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

Vinklarna x och y är alternatvinklar, vilket betyder att de är lika stora och att rätt svar är C. Om det inte är tydligt kommer en förklaring nedan.

Från uppgiften vet vi att vinkeln B är rät. Kikar vi på hörnet A kan vi också se att den vinkeln är rät, då vi fått att yttervinkeln är \(270^{\circ}\) och \(360^{\circ}-270^{\circ}=90^{\circ}\), som är x och dess komplementvinkel tillsammans. Detta betyder att sidorna AD och BC är parallella. Vi har alltså en situation som är likadan som figuren nedan:

Uppg 22 bild 2 - PP5 - KVA

Lutningen på linjen som skär de parallella linjerna påverkar vinklarnas storlek, men de förblir lika stora så länge som linjerna är parallella. Alltså vinklarna x och y är alternatvinklar, vilket betyder att de är lika stora och rätt svar är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 22? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se