Uppgift 8

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vilken av graferna nedan representerar funktionen \(f(x)=\frac{x}{2}+2\) ?

Lösningsförslag

För att lösa denna ekvation behöver vi veta hur den räta linjens ekvation ser ut och vad de olika koefficienterna \(k\) och \(m\) betyder.

  • \(m\)-värdet för en rät linje är det värde där linjen korsar \(y\)-axeln.
  • \(k\)-värdet för en rät linje kallas riktningskoefficient och betecknar lutningen på linjen.

I funktionen som är given i uppgiften är \(m=2\) och \(k=\frac{1}{2}\).

Vi tittar på svarsalternativen. På alla grafer är \(m=2\), så med hjälp av den informationen kan vi inte säga någonting om svaret.

\(k\)-värdet som är givet till oss är positivt, och graferna för alternativ A och C har negativa \(k\)-värden, då graferna lutar nedåt. Så vi kan utesluta alternativ A och C. Nu är frågan hur stor lutningen ska vara på grafen.

Det finns en minnesregel för \(k\)-värdet och hur "mycket" den gör att grafen lutar. Om vi kikar på det \(k\)-värde som vi har: \(k=\frac{1}{2}\). Täljaren i bråket anger hur många steg vi ska gå i \(y\)-led och nämnaren i bråket anger hur många steg vi ska gå i \(x\)-led. Vi ska alltså gå ett steg uppåt i grafen och två steg åt sidan. Detta sker endast i grafen D, vilket är rätt svar.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se