Uppgift 13

Ladda ner KVA Provpass 5


y < z och x < m < y och z < n < w

Kvantitet I: m

Kvantitet II: n

A   I är större än II
B   II är större än I
C   I är lika med II
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

Vi vill veta hur stora m och n är i förhållande till varandra. Vi kan inte jämföra m och n direkt med varandra utan får ta det i flera steg. Vi vet att m är mindre än y, m < y, vilket betyder att m är mindre än z eftersom y < z. Slutligen är z mindre än n, z < n, vilket betyder att m är mindre än n:

$$m<y<z<n$$

Rätt svar är alternativ B.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se