Uppgift 13

Ladda ner KVA Provpass 5


y < z och x < m < y och z < n < w

Kvantitet I: m

Kvantitet II: n

A   I är större än II
B   II är större än I
C   I är lika med II
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

Vi vill veta hur stora m och n är i förhållande till varandra. Vi kan inte jämföra m och n direkt med varandra utan får ta det i flera steg. Vi vet att m är mindre än y, m < y, vilket betyder att m är mindre än z eftersom y < z. Slutligen är z mindre än n, z < n, vilket betyder att m är mindre än n:

$$m<y<z<n$$

Rätt svar är alternativ B.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se