Uppgift 1

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(x\) och \(y\) är positiva heltal sådan att \(0<x<y<10\). Hur många olika värden kan \(x\) anta?

A. 1
B. 2
C. 8
D. 9

Lösningsförslag

För denna uppgift använder vi oss av våra kunskaper inom olikheter.

Tecknet < betyder ”vänsterledet är mindre än högerledet”.
Eftersom \(x\) och \(y\) är heltal kan \(y\) som störst anta värdet nio. Det betyder att \(x\) kan anta värdena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, och 8. Totalt kan alltså \(x\) anta åtta olika värden, vilket ger svaret C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se