Uppgift 9

Vad gäller för x om x > x\(^2\)?

A   x < - 1
B   -1 < x < 0
C   0 < x < 1
D   x > 1


Det här är en typ av uppgift som i någon variant ofta återkommer på högskoleprovet, där vi ska jämföra värdet av ett tal x och värdet av kvadraten av detta tal, x2.

Vi börjar med att utvärdera svarsförslagen A och B tillsammans, eftersom det i båda dessa fall rör sig om negativa värden på talet x.

När vi multiplicerar ett negativt tal med sig självt, då får vi alltid ett positivt tal.

Så om x < 0 blir x2 > 0. Därför gäller att x < x2 när x < 0. Därför kan vi utesluta svarsalternativ A och B.

Har vi ett tal x > 1 och multiplicerar detta tal med sig självt, då får vi alltid ett större tal, så x < x2. Till exempel om x = 2 så är x2 = 4, och 2 < 22 = 4.

Har vi däremot ett tal x i intervallet 0 < x < 1, då kommer vi att få ett mindre tal i detta intervall om vi multiplicerar x med sig självt. Till exempel x = 1/2 ger oss x2 = 1/4, så x > x2 i detta intervall.

Rätt svarsalternativ är därför C (0 < x < 1).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se