Uppgifter 32 - 34

Ladda ner DTK Provpass 2


Fanerozoisk berggrund

Ht14 Dtk 02 32

32. I vilket av de avbildade områdena finns sandsten från både silur och prekambrium?

A Mora/Rättvik
B Örebro
C Skövde/Falköping
D Motala

Vi letar i bilden längst ner i vänstra hörnet och kan där avläsa att områden med sandsten från silur tecknas med en rund ring mot en ljusgrå bakgrund  medan områden med sandsten från prekambrium tecknas med svarta prickar mot en mörkgrå bakgrund .

Vi söker nu dessa två teckningar i kartbilderna och ser att sandsten från silur finns i Mora/Rättvik (bilden längst upp till vänster) och att sandsten från prekambrium finns i Mora/Rättvik och Motala (den högra bilden i mitten).

Den enda bild som visar sandsten från båda perioderna är således den av Mora/Rättvik.

Rätt svar är alltså A (Mora/Rättvik).


33. Hur långt sträcker sig fältet med sandsten från kambrium i området där Kalmar ligger?

A 55 km
B 85 km
C 110 km
D 150 km

Bilden som visar Kalmar är den som syns i mitten längst ner.

För att ta reda på vilket område som efterfrågas i uppgiften letar vi i bilden längst ner till vänster och ser där att sandsten från kambrium avbildas med svarta prickar mot en ljusgrå bakgrund.

Vi hittar området med sandsten (svarta prickar mot ljusgrå bakgrund) i bilden av Kalmar och mäter längden av området. Det området är ca 5,5 cm långt.

Längst ner i högra hörnet av bilden ser vi bildens skala. Genom att mäta längden av hakparentesen får vi reda på att 1 cm på kartan är 20 km i verkligheten.

För att ta reda på hur långt området med sandsten är i verkligenheten så tänker vi att om 1 cm på kartan är 20 km i verkligenheten så måste 5,5 cm på kartan vara 5,5 \(\cdot\) 20 km i verkligheten.

$$5,5\cdot 20 = 110 \,km$$

Rätt svar är alltså alternativ C (110 km).


34. Vilken bergart finns 18 km rakt sydväst om Örebro?

A Kalksten, slamsten från ordovicium
B Alunskiffer från kambrium
C Sandsten från kambrium
D Prekambriskt urberg

Bilden som visar Örebro är den högra av de två översta bilderna. Vi mäter hakparentesen längst ner i högra hörnet på bilden och får på så sätt reda på att 1,7 cm på kartan är 10 km i verkligheten. För att ta reda på hur långt vi behöver gå på kartan för att komma 18 km i verkligheten kan vi tänka att 18 km = 1,8 \(\cdot\) 10 km. Om 10 km i verkligheten är 1,7 cm på kartan bör alltså 18 km i verkligheten vara 1,8 \(\cdot\) 1,7 cm på kartan:

$$1,8 \cdot 1,7 \approx 2 \cdot 1,5$$

$$2 \cdot 1,5 = 3\, cm$$

Sydväst är en sammansättning av orden söder (nedåt på kartan) och väst (vänster på kartan). Vi vill alltså veta vilken bergart som finns om vi drar en 3 cm lång rät linje från Örebro och ner åt vänster.

 Ht14 Dtk 02 34

När vi drar en sådan linje hamnar vi i ett område som är tecknat ljusgrått med svarta prickar och om vi letar i den bild som finns längst ner till vänster så ser vi att det är så sandsten från kambrium tecknas.

Rätt svar är alltså C (Sandsten från kambrium).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 32 - 34? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se