Uppgift 11

$$x>0$$

Vad är x om x\(^2\) = 0,5?

A   0,25
B   0,75
C   \(\sqrt{2}\)
D   \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)


För att lösa denna uppgift utgår vi från den givna andragradsekvationen och löser den genom att dra kvadratroten ur ekvationens båda led.

$${x}^{2}=0,5=\frac{1}{2}$$

$$\sqrt{{x}^{2}}=\sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$x=\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Rätt svarsalternativ är därför D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se