Uppgift 11

$$x>0$$

Vad är x om x\(^2\) = 0,5?

A   0,25
B   0,75
C   \(\sqrt{2}\)
D   \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)


För att lösa denna uppgift utgår vi från den givna andragradsekvationen och löser den genom att dra kvadratroten ur ekvationens båda led.

$${x}^{2}=0,5=\frac{1}{2}$$

$$\sqrt{{x}^{2}}=\sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$x=\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Rätt svarsalternativ är därför D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se