Uppgift 36, 37 coh 38

Dtk _uppg _36-38_01

Dtk _uppg _36-38_02

36. För vilken besättningsstorlek gällde att skillnaden mellan förekomsten av kalvningsförlamning och acetonemi var 2 procentenheter och att skillnaden mellan förekomsten av acetonemi och förlossningshjälp var 1 procentenhet?

A 25,0–49,9
B 50,0–74,9
C 75,0–99,9
D 100,0–149,9

Förekomsten av kalvningsförlamning och acetonemi kan vi läsa av i det mittersta diagrammet.

Det är två villkor som vi ska finna: 1) skillnaden mellan förekomsten av kalvningsförlamning och acetonemi var 2 procentenheter, och 2) skillnaden mellan förekomsten av acetonemi och förlossningshjälp var 1 procentenhet.

Vi utgår från de besättningsstorlekar som vi fått som svarsförslag och undersöker bara dessa mot de två givna villkoren.

För besättningsstorleken 75,0-99,9 kan vi läsa av att skillnaden mellan förekomsten av kalvningsförlamning och acetonemi var ungefär 2,3 procentenheter (3,1 % jämfört med 0,8 %). Därför kan vi utesluta detta svarsförslag. Övriga besättningsstorlekar har en skillnad mellan förekomsten av kalvningsförlamning och acetonemi på ungefär 2 procentenheter.

Läser vi av skillnaden mellan förekomsten av acetonemi och förlossningshjälp, så ser vi att endast besättningsstorleken 25,0-49,9 har en skillnad på ungefär 1 procentenhet. För övriga två kvarvarande besättningsstorlekar är skillnaden mindre än 1 procentenhet.

Rätt svarsalternativ är därför A (25,0-49,9).


37. Studera behandlingarna av kolik bland hästar i Svealand 2006. Hur stor andel av dessa behandlingar utfördes under de tre månader då antalet utförda behandlingar var som störst?

A   En tiondel
B   En femtedel
C   En fjärdedel
D   En tredjedel

I den här uppgiften undersöker vi det nedersta diagrammet och är bara intresserade av Svealand.

Vi läser av de tre månader då antalet behandlingar i Svealand var som störst, vilket visar sig vara månaderna januari (ca 12,5 %), februari (ca 10,5 %) och mars (ca 11,7%).

Summerar vi dessa procentsatser får vi ungefär 34-35 % av det totala antalet utförda behandlingar.

Härnäst tittar vi på de olika svarsförslagen. En tiondel är 10 %, en femtedel är 20 %, en fjärdedel är 25 % och en tredjedel är ca 33 %.

Den summa vi kom fram till ligger nära svarsförslaget en tredjedel, så detta måste vara den sökta andelen.

Rätt svarsalternativ är därför D (en tredjedel).


38. Studera förekomsten av nedanstående sjukdomar bland mjölkkor i besättningsstorleken 300 eller fler. Hur många fall av respektive sjukdom drabbade enligt statistiken en besättning på 350 mjölkkor den redovisade mätperioden?

  Mastit Övriga
sjukdomar
Kvarbliven 
efterbörd
A    23 15 2
B 23 53 8
C 81 15 2
D 81 53 8

Förekomsten av de aktuella sjukdomarna kan vi läsa av i det översta diagrammet.

Vi läser av andelen djur med respektive sjukdom för besättningar med storleken 300,0-. Mastit: ca 24 %, övriga sjukdomar: ca 15 %, och kvarbliven efterbörd: ca 2 %.

Det här innebär att om vi har 300 djur bör ca 72 ha mastit, ca 45 övriga sjukdomar och ca 6 stycken bör ha kvarbliven efterbörd. 350 djur bör ha då ha ungefär en sjättedel fler sjukdomsfall.

Tittar vi på svarsförslagen måste då antalet fall av mastit vara 81, övriga sjukdomar vara 53 och kravbliven efterbörd vara 8. Det motsvarar svarsförslaget D.

Rätt svarsalternativ är därför D (81, 53, 8).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 36, 37 coh 38? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se