Uppgift 28

 28. Anton och Bert startar samtidigt och springer mot varandra längs med samma raka väg, var och en med sin egen konstanta hastighet. När de startar är de 3 km från varandra. Hur långt har Bert sprungit när de möts?

(1) Bert springer 50 % snabbare än Anton

(2) Antons hastighet är 8 km/h och de möts efter 9 minuter

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

I Bert springer 50% snabbare. När Anton sprungit 2 km så har Bertil sprungit 3. Av dessa 5 km har B sprungit 60%. När de sprungit 3 km har han sprungit 1,8. Informationen i I är tillräcklig.

II A springer 8 km/h i 9 minuter. Det blir 9*8/60 = 1,2 km. Bertil har sprungit resten dvs 1,8 km.

Svar D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 28? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se