Uppgift 8

Ladda ner XYZ Provpass 5


I en låda finns r röda och b blå bollar. Om man lägger till 5 röda och 7 blå bollar i lådan, vad blir då sannolikheten att få en röd boll vid ett slumpmässigt val av en boll ur lådan?

A   \(\frac{r}{r+b+5}\)

B   \(\frac{r+5}{r+b+5}\)

C   \(\frac{r}{r+b+12}\)

D   \(\frac{r+5}{r+b+12}\)


Lösningsförslag:

Sannolikheten för att en händelse kommer inträffa fås genom att dividera antalet gynnsamma utfall med antal möjliga utfall, i det här fallet antalet röda bollar med totala antalet bollar i lådan:

$$Sannolikhet \, att \, få \, en \, röd \, boll =\frac{antalet\,röda\,bollar}{antalet\,bollar\,i\,lådan}$$

Från början hade vi r stycken röda bollar men efter att vi lagt till 5 röda bollar har vi r + 5 stycken röda bollar.

$$antalet\,röda\,bollar=r+5$$

Det totala antalet bollar i lådan är r + 5 stycken röda bollar och b + 7 stycken blå bollar:

$$antalet\,bollar\,i\,lådan=r+5+b+7=r+b+12$$

Det betyder att sannolikheten att få en röd boll vid ett slumpmässigt val av en boll ur lådan är

$$\frac{antalet\,röda\,bollar}{antalet\,bollar\,i\,lådan}=\frac{r+5}{r+b+12}$$

vilket är samma som alternativ D \(\left ( \frac{r+5}{r+b+12} \right )\).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se