Uppgift 14

Anna är idag 4 år äldre än Bea var för 2 år sedan.

Kvantitet I: Annas ålder för 2 år sedan

Kvantitet II: Beas ålder idag

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


När vi ska lösa den här uppgiften kan vi börja med att räta ut vad som står i uppgiftstexten genom att teckna en ekvation, där vi betecknar Annas ålder i dag med x och Beas ålder i dag med y.

I text kan vi formulera om det som står i uppgiftstexten så här: Annas ålder i dag är lika med Beas ålder i dag minus 2 år, plus 4 år.

Det ger oss följande ekvation, som vi förenklar:

$$x=(y-2)+4=y-2+4=y+2$$

Att x = y + 2 tolkar vi som att Anna är 2 år äldre än Bea.

Nu undersöker vi kvantitet I och II.

Eftersom vi redan vet att Anna är 2 år äldre än Bea, vet vi att Annas ålder för 2 år sedan (kvantitet I) är lika med Beas ålder i dag (kvantitet II).

Rätt svarsalternativ är därför C (I är lika med II)

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se