Uppgift 25

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Helena och Krister står 2,5 km från varandra efter samma raka väg. De startar samtidigt och cyklar mot varandra, var och en med sin egna konstanta hastighet. Med vilken hastighet cyklar Helena?

(1) Helena möter Krister efter 6 minuter.

(2) Kristers hastighet är 15 km/h.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften undersöker vi varje påstående för sig och sedan tillsammans.

(1): Detta påstående ensamt säger ingenting om Helenas hastighet. Oavsett hur snabbt eller långsamt de cyklar vardera tar det 6 minuter för dem att mötas, vi kan alltså inte säga något om någons hastighet.

(2): Detta påstående ensamt säger ingenting om Helenas hastighet. Vi vet endast hur snabbt Krister cyklar och inget om tider när de möts eller liknande.

(1) och (2) tillsammans: Med hjälp av båda påståendena kan vi beräkna Helenas hastighet. Kristers totala sträcka kan vi beräkna med hjälp av tiden från (1) och hastigheten från (2). Utifrån det kan vi beräkna hur långt Helena har cyklat och tillsammans med tiden från (1) kan vi beräkna hennes hastighet.

Helenas hastighet kan beräknas med båda påståenderna och rätt svarsalternativ är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se