Uppgift 10

Ladda ner XYZ Provpass 5


Om \(x = -1\) vad är då \(\frac{x^4-x^3+x^2-x}{x-1}\)?

A   –2
B   –3/2
C   –1
D   0


Lösningsförslag:

Sätt in -1 istället för x i uttrycket:

$$\frac{(-1)^4-(-1)^3+(-1)^2-(-1)}{(-1)-1}$$

Ett negativt tal upphöjt till ett jämnt tal är positivt

$$(-1)^2=(-1)\cdot(-1)=1$$

medan ett negativt tal upphöjt till ett ojämnt tal är negativt

$$(-1)^3=(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)=1\cdot(-1)=-1$$

Vi fortsätter med att förenkla uttrycket:

$$\frac{1-(-1)+1-(-1)}{-1-1}=$$

$$=\frac{1+1+1+1}{-2}=$$

$$=\frac{4}{-2}=-2$$

Rätt svar är alternativ A (-2).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se