Uppgifter 39 - 40

Bibliotekens bestånd av medier

bibliotekens bestånd av medier
Antalet fysiska medier (exklusive tidskrifter och tidningar) på landets offentligt finansierade bibliotek 2014, totalt samt fördelat på län och bibliotekstyp.

39. Hur stor andel av det totala beståndet av medier fanns i storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland?

  1. 50 procent
  2. 55 procent
  3. 60 procent
  4. 65 procent

totalt bestånd 100 406 069

Storstadslän 37 808 527 + 13 049 644 + 10 926 821 = 61 789 992

61789992/100406069=61,5% ungefär 60%.

Svar: C

 40. Jämför antalet medier på folkbibliotek i Jämtland och i Västerbotten. Hur stor är skillnaden?

  1. 545 000
  2. 763 000
  3. 925 000
  4. 1 202 000

Jämtland 96% av 854 024 = 819 863

Västerbotten 41% av 3 329 349 = 1 365 033

Skillnad  545 170. Ungefär 545 000

Svar: A

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 39 - 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se