Uppgift 29 - 31

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vattenmiljön i Östergötlands skärgård

Uppg 29-31 Bild 1 - PP5 - DTK

Uppg 29-31 Bild 2 - PP5 - DTK

Vattenmiljön vid ett mättillfälle under augusti månad 1985 på olika djup i Trännöfjärden och Sandsänkan. Temperatur angiven i grader Celsius (°C), salthalt angiven i promille (‰) och närsalthalter angivna i mikrogram per liter (μg/l).


Uppgift 29

Vad minskade ju större djupet blev i Trännöfjärden men ökade ju större djupet blev i Sandsänkan?

A. Salthalten
B. Halten fosfat-fosfor
C. Den totala fosforhalten
D. Halten nitrat-kväve

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi undersöak båda diagrammen som var givna i uppgiften.

Undersöker vi det första diagrammet över Trännöfjörden så ser vi att det bara finns två parametrar som tydligt ständigt minskar. Dessa parametrar är Nitrat-kväve och Total-kväve. Kikar vi på dessa parametrar i det andra diagrammet ser vi att båda ökar i Sandsänkan, däremot finns endast en av dessa som ett alternativ. Detta alternativ är parametern Nitrat-kväve och rätt svar är därför D.

Svar: D


Uppgift 30

Studera temperaturskillnaden i Trännöfjärden mellan värdet som uppmättes närmast ytan och värdet som uppmättes vid den djupaste mätpunkten. Hur stor var temperaturskillnaden?

A. 2 °C
B. 5 °C
C. 8 °C
D. 13 °C

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift undersöker vi det första diagrammet. Vi har markerat ut den relevanta informationen med två gröna streck.

För att spara tid på denna uppgift är det klokt att titta x-axelns gradering. Varje steg på x-axeln motsvarar fem grader celsius. Temperaturskillnaden som uppgiften frågar efter gör ganska exakt ett steg på x-axeln, vilket då motsvarar fem grader celsius. Alltså svarsalternativ B är rätt.

Svar: B


Uppgift 31

Vilket svarsförslag anger salt- och närsalthalter uppmätta på 20 meters djup i Sandsänkan?

\( \begin{matrix} & \underline{\text{Salthalt}} & \underline{\text{Total-fosfor}} & \underline{\text{Total-kväve}} \\ \text{A} & 5  ‰ & 18 \,\, \mu g/l & 50 \,\, \mu g/l \\ \text{B} & 5  ‰ & 23 \,\, \mu g/l & 250 \,\, \mu g/l \\ \text{C} & 7  ‰ & 18 \,\, \mu g/l & 50 \,\, \mu g/l \\ \text{D} & 7  ‰ & 23 \,\, \mu g/l & 250 \,\, \mu g/l \end{matrix}\)

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift undersöker vi det andra diagrammet.

Innan vi undersöker diagrammet kan vi lägga märke till att varje parameter är uppdelad i två olika svar; 5 eller 7 promilles salthalt, 18 eller 23 mikrogram fosfor/liter, 50 eller 250 mikrogram kväve/liter. Det innebär att vi kan utesluta hälften av alternativen efter första avläsningen. Salthalten är redan från början högre än fem promille, och minskar aldrig när djupet ökar. Så alternativ A och B utesluts.

Kvar är alternativ C och D, och kollar på total-kväve är de längre i från varandra. Däremot finns det två olika skalor i diagrammet som lätt kan förvirras, så det gäller att vara uppmärksam! Total-kväve läses av i den övre skalan, och från den kan vi lätt avläsa att Total-kväve vid 20 meters djup är 250 mikrogram per liter. Då har vi ett svar, alternativ D.

Svar: D


Uppgifterna är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 29 - 31? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se