Uppgift 23

 23. I ett pennskrin finns det endast blyertspennor och tuschpennor. Hur många tuschpennor finns det i pennskrinet?

(1) Hälften av antalet tuschpennor är lika med en tredjedel av antalet blyertspennor.

(2) Det finns sammanlagt 15 pennor i pennskrinet.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

 

B = antalet blyertspennor

T = antalet tuschpennor

(1): T/2  = B/3

(2): B+T = 15

B = antalet blyertspennor

T = antalet tuschpennor

(1): T/2  = B/3

(2): B+T = 15

Man inser att vi inte kan lösa ut T ur (1) eller (2) var för sig. Men tillsammans utgör (1) och (2) ett “vanligt” ekvationssystem med två obekanta (och där ekvationerna är oberoende av varandra). Därför så kan vi lösa ut T ur detta. 

Vi måste dock också kontrollera att vi får ett värde på T som är ett heltal; vi har ju ett helt antal pennor, men ekvationerna skulle ju kunna ge bråktal som svar. Därför behöver vi lösa ut T Del 1 ger att B = 3T/2 vi sätter sedan in detta i (2) och får ut 

\[ \begin{align*} 3T/2+T &= 15 \Leftrightarrow\\ 5T/2 &= 15 \Leftrightarrow\\ T &= \frac{15 \cdot 2}{5} \Leftrightarrow\\ T &= 6 \end{align*} \]

Kontroll: Om man sätter in T = 6 i de första ekvationerna så får man i båda fallen B = 9.

Alltså har vi visat att B och T är heltal. Vi har då visat att tillräcklig information finns i (1) och (2) tillsammans.

Svar: C

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 23? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se