Uppgift 11

11. Medelvikten av fyra lådor är 5,5 kg och medianvikten är 5 kg. Vad är den lägsta möjliga vikten för den tyngsta lådan?

  1. 5,5 kg
  2. 6 kg
  3. 6,5 kg
  4. 7 kg

Säg att de fyra lådorna är \(L_1\), \(L_2\), \(L_3\) och \(L_4\) i ordningen från den lättaste till den tyngsta.

Vi vet att Medianvikten är \(\frac{L_2 + L_3}{2} = 5\)

\(\Rightarrow L_2 + L_3 = 10 \hspace{3.75cm} (1)\)

Vi vet att Medelvikten är: \(\frac{L_1 + L_2 + L_3 + L_4}{4} = 5,5\)

\(\Rightarrow L_1 + L_2 + L_3 + L_4 = 22 \hspace{1cm} (2)\)

Om vi stoppar ekvationen (1) i ek. (2) får vi:

\(L_1 + L_4 = 12 \)

Vilket betyder att \(L_4\) kan vara 7, alltså den lägsta möjliga vikten för den tyngsta lådan kan vara 7.

Rätt svar är D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se