Uppgift 1

Hur stor är vinkeln v?

Xyz Uppg 04 01

A   92°
B   97°
C   103°
D   105°


Vi löser den här uppgiften genom att använda kunskapen om att vinkelsumman i trianglar alltid är 180°.

Den stora triangeln som visas i figuren har tre vinklar: en vinkel som är 59°, en vinkel som är 33° och en vinkel som är 2x. Eftersom vinkelsumman i denna triangel måste vara 180° kan vi teckna följande ekvation:

$${59}^{\circ}+{33}^{\circ}+2x={180}^{\circ}$$

Om vi löser denna ekvation så får vi reda på hur stor vinkeln x är. Denna information kan vi sedan använda för att ta reda på hur stor vinkeln v är, vilket ju är vad uppgiften går ut på.

Vi löser ekvationen:

$$2x={180}^{\circ}-{59}^{\circ}-{33}^{\circ}={88}^{\circ}$$

$$x={88}^{\circ}/2={44}^{\circ}$$

Nu vet vi alltså att vinkel x är 44°.

Vi använder ännu en gång vinkelsumman för trianglar för att teckna en ekvation utifrån den triangel som vinkeln v ingår i:

$$v+x+{33}^{\circ}={180}^{\circ}$$

Vi löser ut v ur denna ekvation och sätter in x = 44°.

$$v={180}^{\circ}-x-{33}^{\circ}=$$

$$={180}^{\circ}-{44}^{\circ}-{33}^{\circ}={103}^{\circ}$$

Nu har vi alltså kommit fram till att vinkeln v måste vara 103°.

Rätt svarsalternativ är därför C (103°).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se